Kurzy (2)

A. Rozvojové schopnosti

A01 Mäkké zručnosti Registrácia Mám otázku     
A02 Projektové riadenie Registrácia Mám otázku
A03 Procesné riadenie a jeho využitie v praxi Registrácia Mám otázku
A04 Európsky špecialista projektového riadenia Registrácia Mám otázku
A05 Riadenie podnikových procesov Registrácia Mám otázku
A06 Logistika podniku Registrácia Mám otázku

 

B. KOLABORAČNÉ SCHOPNOSTI

B01.1 Základy riadenia ľudských zdrojov v podniku Registrácia Mám otázku
B01.2 Motivačný Lídership Registrácia Mám otázku
B01.3 Buďte skvelým rečníkom Registrácia Mám otázku
B01.4 Buďte profesionálnym obchodníkom Registrácia Mám otázku
B01.5 Neurolingvistické programovanie NLP ako magický kľúč otvárajúci cestu k úspechu Registrácia Mám otázku
B01.6 Komunikujte efektívne a presvedčivo Registrácia Mám otázku
B01.7 Kurz Lektor Registrácia Mám otázku
B01 8 Buď LÍDROM vo svojej sieti Registrácia Mám otázku

 

C. Profesijné kurzy

Ponúkame kompletnú škálu profesijného vzdelávania. Medzi najčastejšie žiadané profesijné vzdelávania patria najmä kurzy a školenia odbornej prípravy
a odbornej spôsobilosti na rôzne špecializované odborné semináre.

Niektoré odborné semináre v našej ponuke sú uvedené príkladom z nami organizovaných akcií v minulosti.
Všetky tieto semináre vieme zorganizovaťv roku 2016 v termínoch po dohode s jednotlivými záujemcami, odberateľmi.  

C01.1 Colný kódex únie a zmeny colných predpisov od 01.05.2016 - 1. časť Registrácia Mám otázku
C01.2 Obchodujte bezpečne, manažujte aktívne a financujte výhodne svoje pohľadávky Registrácia Mám otázku
C01.3 Systém ochrany duševného vlastníctva Registrácia Mám otázku
C01.4 Význam INCOTERMS 2010 v platobných operáciách so zahraničím Registrácia Mám otázku
C01.5 INTRASTAT 2015 - hlásenia, riešenia, zatriedenie, príklady - viac než len štatistika Registrácia Mám otázku
C01.6 Medzinárodné zamestnávanie a vysielanie pracovníkov do zahraničia Registrácia Mám otázku
C01.7 Verejné obstarávanie komplexne a prakticky Registrácia Mám otázku
C01.8 Zodpovednosť za škodu spôsobenú chybným výrobkom Registrácia Mám otázku
C01.9 Prevádzka a nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, poistenie zodpovednosti Registrácia Mám otázku
C01.10 Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta Registrácia Mám otázku
C01.11 Chemická legislatíva REACH - Karty bezpečnostných údajov Registrácia Mám otázku
C01.12 Teritoriálne zvláštnosti, komerčná mentalita zahraničného trhu a partnera Registrácia Mám otázku
C01.13 Praktické skúsenosti na elektronickom trhovisku Registrácia Mám otázku
C01.14 Preferenčný pôvod tovaru v medzinárodnom obchode Registrácia Mám otázku
C01.15 Zákony o spotrebných daniach  - zmeny v roku 2015 Registrácia Mám otázku
C01.16 Účtovná závierka 2015 Registrácia Mám otázku  
C01.17 Ph faktor - faktor dokonalého zdravia Registrácia Mám otázku
C01.18 Colný kódex únie a zmeny colných predpisov od 01.05.2016 - 2. časť Registrácia Mám otázku
C01.19 Colný konzultačný seminár Registrácia Mám otázku
C01.20 Prezentácia, výmena skúseností a ďalšie rozšírenie 3D služieb Registrácia Mám otázku
C01.21 Ako budeme obstarávať po 18.4.2016 Registrácia Mám otázku
C01.22 Vybrané komerčné metódy a platobné operácie v obchode so zahraničím Registrácia Mám otázku
C01.23 Ako pri podnikaní neriskovať Registrácia Mám otázku

C01.24 Ochrana duševného vlastníctva firmy Registrácia Mám otázku  
C01.25 Softwarová podpora správy majetku a budov - energetický management, správa nájomných vzťahov Registrácia Mám otázku
C01.26 Colný konzultačný seminár   Registrácia Mám otázku

C01.27 Vybrané problémyotvárania a spracovaniazahraničných trhov Registrácia Mám otázku

 

C01.28 Kvalita v širších súvislostiach Registrácia Mám otázku
C01.29 Ponuka tém na špecializované semináre zamerané na výrobu a kvalitu výrobkov Registrácia Mám otázku
         

 

D. jazykové kurzy

D01.1 E-learning - najmodernejší spôsob multimediálnej výuky na báze internetu angličtiny Registrácia Mám otázku
D01.2 Komunikačné semináre v anglickom jazyku pre pokročilých "Kurz obchodnej angličtiny" Registrácia Mám otázku

 

E. počítačové kurzy

 

E01
E02
E03

Používateľ informačných technológií

Užívateľské kurzy
Administrátosrké kurzy
Programovacie kurzy

Registrácia Mám otázku
E04 ECDL - European Computer Driving Licence
Certifikát ECDL (4 ľubovoľné kurzy)
Certifikát ECDL (7 modulov)
Registrácia Mám otázku

 

F. teledom education

F01.1
F01.2
Hospitality management Programme
Innovation and Growth in an organisation
Registrácia Mám otázku

 

G. konferencie a fóra

G01.1

YourEUprofile

Informačný servis poskytuje prehľad o legislatívnom procese Európskeho parlamentu, prehľad o centrálnych výzvach a programoch EÚ

Registrácia Mám otázku
G01.2 Regionálna inovačná konferencia Registrácia Mám otázku  

 

Realizácia školení a počítačových kurzov:

-  Kurzy a školenia prebiehajú v priestoroch vzdelávacieho centra TeleDom, prispôsobené časovo aj metodicky problémom klienta
-  Záujmeci sú rozdelení do skupín na základe zaraďovacieho testu
-  V prípade záujmu, je potrebné vyplniť záväznú prihlášku na vzdelávacie aktivity, ktoré ste si vybrali z našej širokej ponuky.

 Tipy skupín:

Verejné školenia - skupinová výučba (malé aj väčšie skupiny max. počet 5 osôb)

 • Ponuka atraktívnych počítačových školení a kurzov zameraných na manažérske vzdelávanie realizovaných formou verejných skupín.
 • Kvalitné a cenovo dostupné riešenie pre súkromné osoby a tiež firemných zákazníkov s menším počtom účastník. 

Individuálne školenia

 • Využite výhody individuálneho školenia, kde celú svoju pozornosť venuje lektor len Vám.
 • Navrhnite termín a čas realizácie školenia, obsah a tempo výučby prispôsobíme Vaším potrebám.

Uzavreté firemné školenia

 • Firemné počítačové školenia a kurzy zamerané na manažérske vzdelávanie pre Vašich zamestnancov kdekoľvek na Slovensku.
 • Prirpravíme Vám kurz šitý na mieru, s obsahom, termínom a miestom realizácie podľa Vašich predstáv a potrieb jeho účastníkov.

Výhody:

 • rozsiahlý výber počítačových kurzov a školení
 • dlhodobé skúsenosti
 • dôraz na kvalitu
 • komplexnosť služieb
 • individuálny prístup k vyhoveniu požiadavkám zákazníka
 • výučba pod vedením skúsených lektorov, maximálne prispôsobená požiadavkám zákazníka
 • možnosť získania osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity
 • príjemné prostredie a kvalitne vybavené počítačové miestnosti prispôsobené k výuke
 • prenájom audiotechniky a vysokorýchlostný internet v rámci školenia
 • kvalitne vypracované učebné materiály v písomnej forme a na CD
 • možnosť realizácie vzdelávacích aktivít aj v priestoroch Vašej spoločnosti
 • zabezpečenie občerstvenia a obedov počas školení
 • zabezpečenie ubytovania pre klientov z rozsiahlych miest
 • k cenotvorbe pristupujeme flexibilne
 • pri dlhodobých kontraktoch a opakovanom využívaní služieb TeleDom-u získate vždy viac za menej
Ochrana duševného vlastníctva firmy

 

 
Čítať ďalej