Education offer

Teledom konferenčné a vzdelávacie centrum je akreditované centrum Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, centrum Teledom sme otvorili medzinárodnú školu TeleDom school, ktorá bude vyučovať Pearson a BTEC certifikovaný učebný odbor: Innovation and Growth. BTEC je svetovo najúspešnejšia značka ponúkajúca najobľúbenejší spôsob praktického vzdelávania, zlepšuje praktické schopnosti, medziľudské vzťahy a spôsob myslenia už 25 rokov.

  • ponúka odbornú kvalifikáciu vhodné pre širokú škálu študentov
  • uspokojuje potreby zamestnávateľov alebo umožňujú postup na vysokú školu
  • poskytujú praktický, reálny prístup k učeniu
  • k dispozícii je rada priemyselných odvetví, ktoré sú neustále vyvíjané a aktualizované tak, aby zodpovedali potrebám zamestnávateľov a študentov
Read More