TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

Úvod

[arve url="https://youtu.be/YXUTQ7YVmX0" autoplay="true" parameters="loop=1&playlist=YXUTQ7YVmX0" maxwidth="1000"/]

VZDELÁVACIE CENTRUM TELEDOM

Hlavným poslaním Vzdelávacieho a konferenčného centra TeleDom  je poskytovanie najnovších znalostných služieb pre našich zákazníkov. Medzi prioritné úlohy vzdelávacieho centra TeleDom patrí zabezpečiť silné a kvalitné zázemie pre vzdelávanie a poskytnutie celej rady aktivít zameraných na oblasti informačných a inovačných technológií.

V spolupráci s medzinárodnou vzdelávacou organizáciou Pearson Education, TeleDom prevádzkuje medzinárodnú školu TeleDom School.

Poskytujeme moderné konferenčné klimatizované priestory na konferencie, kurzy, semináre a školenia.

Vzdelávacie centrum TeleDom poskytuje: