TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

PONUKA ZAMERANÁ NA TÉMU OSOBNOSTNÝ PORTRÉT LUMINA SPARK

Chcete napredovať vo svojom živote a urobiť zmeny vo Vašom pracovnom, alebo osobnom živote?
Pozývame Vás na Ochutnávku workshopu Lumina Spark – (4 hodiny).

Príďte si vyskúšať, ako to celé funguje.

Ponúkame Vám 2-dňový Workshop sebapoznania a komunikácie Lumina Spark, kde sa o sebe dozviete zaujímavé veci, vyskúšate si naše inovatívne metódy rozvoja zamestnancov. Workshop je zaujímavý tým, že človek na základe vyplneného dotazníka získa svoj Osobnostný portrét v ktorom sú popísané jeho silné a slabé stránky. Na základe svojho portrétu si určí, ako efektívne pracovať na plnení svojich pracovných či osobných výziev v živote.

Na základe výsledkov z Osobnostného portrétu, Vám následne vieme nastaviť program vzdelávania ušitý priamo na  Vašu mieru.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PONUKA JAZYKOVÝCH KURZOV

PONUKA JAZYKOVÝCH KURZOV

Potrebujete si zlepšiť svoje jazykové schopnosti ?

Pripravili sme pre Vás  jazykové kurzy, ktoré môžu byť aj ako príprava na medzinárodný certifikát BEC (Business English Certificate).

  •  Kurz obchodnej angličtiny
  •  Kurz právnej angličtiny
  • Kurz komunikačnej angličtiny

Cieľom týchto kurzov je naučiť Vás nielen jazykovým zručnostiam  ako je hovoriť, čítať, písať a počúvať s porozumením, ale aj sociálnym zručnostiam, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou samotnej komunikácie, prezentovaní sa, alebo riešení rôznych situácií.

Po vzájomnej dohode vieme pre Vás pripraviť výuku aj na iných Vami požadovaných miestach a upraviť časový rozsah jednotlivých modulov.

Jazykový kurz je možné absolvovať v skupinovej aj individuálnej forme.

 Veríme, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na stretnutie s Vami. 

Zákon o DPH – zmeny od 01.01.2019 a ich uplatňovanie v praxi

Pripravili sme pre Vás odborný seminár zameraný na tému: „ZMENY ZÁKONA O DPH OD 01.01.2019 A ICH UPLATŇOVANIE V PRAXI,“  ktorý sa uskutoční dňa  9. apríla 2019 o 9:00 hod. vo vzdelávacom centre TeleDom na Timonovej ul. č. 27 v Košiciach. 

Síce sme sa v roku 2019 posunuli dátumovo už trocha ďalej, ale predsa by sme si dovolili Vás upozorniť na skutočnosti, ktoré priniesla novelizácia zákona o Dani z pridanej hodnoty od 1.1.2019.

Nielen preto, že to organizujeme, ale hlavne preto, že došlo k viacerým významným zmenám, s ktorými ste sa nemuseli nevyhnutne stretnúť, ale o ktorých je dobre vedieť, lebo môžete byť konfrontovaný s novou situáciou pri niektorých zmenách, ktoré si zasluhujú pozornosť. 

ZÁKON PRINÁŠA VÝRAZNE ZMENY – platcov dane čaká v tomto roku viacero noviniek, napr. aj nový pojem „poukaz pri dodaní tovaru a služieb,“ ale aj ďalšie zmeny pri zábezpeke, bezodplatne dodanom tovare, finančnom prenájme, v zákonnej či oneskorenej registrácii a jej lehote. 

KOMPLEXNÝ PREHĽAD O AKTUÁLNOM ZNENÍ ZÁKONA O DPH, ale hlavne o ich uplatňovaní v praxi podrobne objasní odborníčka dlhoročne pracujúca v tejto oblasti – Ing. Anna Jurišová. Tých zmien je pochopiteľne viac, než tie, ktoré sme tu vymenovali, v každom prípade sú spomenuté v našej pozvánke, ktorá detailne približuje obsahovú náplň našej akcie usporiadanej v TeleDom-e už dňa 9. apríla 2019, takže neváhajte, príďte si prípadnú aplikáciu zákonných ustanovení prekonzultovať osobne, lebo znalosť zákona je jedna vec, druhá vec je jeho uplatňovanie v praxi …

Sme presvedčení, že nielen samotná prednáška, ale aj diskusia a priebežné konzultácie k téme sa Vám „vyplatia“ v reálnom živote pri Vašich podnikateľských aktivitách.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.