TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

INCOTERMS 2010 – 2020

VYHLÁSENÉ PLÁNOVANÉ ŠKOLENIE v TeleDom-e

Na základe realizovaných rokovaní zahraničných expertov na pôde Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (ICC – International Commercial Chamber Paris) plánuje ústredie SOPK Bratislava v priebehu 4. kvartála 2019 pripraviť a vydať publikáciu novej edície  INCOTERMS  2020.

Z dostupných informácií vyplýva, že v porovnaní s ešte platnou edíciou   INCOTERMS  2010  dochádza k určitým zmenám. Tieto budú prezentované v rámci špeciálnych seminárov na základe záujmu odbornej podnikovej klientely.

O konkrétnych termínoch školenia, na ktoré sa budete môcť prihlásiť  Vás budeme opätovne informovať, akonáhle daná publikácia novej edície INCOTERMS  2020 bude v platnosti.

RIADENIE KAPACITY ĽUDÍ V TRANSAKČNÝCH PROCESOCH

Vzdelávacie centrum TeleDom pre Vás v spolupráci so spoločnosťou QPC Solutions s.r.o. pripravilo zaujímavé školenie zamerané na tému: „RIADENIE KAPACITY ĽUDÍ V TRANSAKČNÝCH PROCESOCH.“

Radi Vás a Vašich kolegov privítame na tomto jednodňovom otvorenom tréningu formou interaktívneho workshopu.

Získate informácie a nástroje na zvýšenie efektivity práce v admin. procesoch a službách, informácie ako riadiť a merať výkonnosť ľudí.

Spoločne vypracujeme model „Riadenie kapacity,“ ktorý poukáže ako sa s menším počtom ľudí vykoná viac práce.

Veríme, že Vás naša téma zaujala.
Budeme radi, ak aj Vy budete súčasťou našich školení.
Tešíme sa na Vašu účasť !

POWER USER „MS OFFICE 365

Vzdelávacie centrum TeleDom pre Vás v spolupráci so spoločnosťou QPC Solutions s.r.o. pripravilo zaujímavé školenie zamerané na tému: POWER USER „MS OFFICE 365.

CIEĽOM 4 dňového školenia je prostredníctvom rozvojového programu naučiť Vašich pracovníkov tvoriť jedinečné komplexné riešenia pre zlepšenia procesov bez doterajších obmedzení.

Veríme, že Vás naša téma zaujala.

Budeme radi, ak aj Vy budete súčasťou našich školení.
Tešíme sa na stretnutie s Vami !