TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

MS PROJECT

Vzdelávacie centrum TeleDom pre Vás pripravilo ďalšie zaujímavé školenia zamerané na tému: „MS PROJECT.“

🔵 Potrebujte:

👉 zostaviť kvalitný projekt a publikovať ho pre ostatných členov projektového tímu ?…
👉 rýchle a účelne komunikovať s projektovým tímom ?
👉 promptne reagovať na zmeny projektu oproti pôvodnému plánu ?

🔵 Naučíme Vás:

👉 ako zvládnuť sledovanie a optimalizáciu skupiny projektov
👉 zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project pri tvorbe a riadení projektov
👉 pracovať s rizikami, problémami a inými dokumentmi projektu
👉 ako bezchybne zabezpečiť projektovú dokumentáciu aj pre opakované projekty
👉 ako rýchle porozumieť modelovaniu portfólia projektov

♦️ Ako zabezpečiť ÚSPEŠNÉ PLNENIE PROJEKTOV ♦️ – Vám poradí a predá bohaté 17 r. skúsenosti z praxe náš lektor 👥 p. IVAN SÁMEL, ktorý dané školenia bude viesť.

👥 p. IVAN SÁMEL – odborník v danej oblasti, Vás zoznámi s metodikou a praktickými skúsenosťami s riadení portfólia projektov, ktoré v spojení s MS Project ♦️VEDÚ K ÚSPEŠNÉMU NAPLNENIU PROJEKTOVÝCH CIEĽOV. ♦️

📘O ďalších zaujímavých témach, ktoré budú priebežne priradené do ponuky – Vás budeme čo najskôr informovať.

📘 Prečítajte si našu zaujímavú ponuku – a zvážte účasť na našich školeniach.

Tešíme sa na Vašu účasť.