TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

Online TeleDom – Digitálne zručnosti

Vážení  návštevníci online portálu TeleDom.

Volám sa Zuzana Dubovecká a som manažérka vzdelávacieho centra TeleDom.  Predpokladám, že s niektorými z Vás som sa už osobne stretla na organizovaných kurzoch vzdelávacieho centra TeleDom.

Dovoľte mi, aby som Vás privítala na kurzoch digitálnych zručností, ktoré  budú prebiehať online formou z pohodlia Vášho domova či kancelárie. Cieľom týchto online mítingov je naučiť každého absolventa, efektívne využívať základné, ale i zložitejšie  funkcie MS Word, MS Excel, MS PowerPoint,  prípadne ďalšie online mítingy podľa Vašich požiadaviek.

Tieto online mítingy  organizujeme pre rôzne kategórie skupín nielen pre začiatočníkov, ale i pre pokročilých užívateľov. Trvanie mítingu v malých skupinách je prispôsobené časovo aj metodicky potrebám klienta, či už sa jedná o individuálne alebo skupinové online mítingy. Radi by sme zdôraznili výhody individuálneho školenia, kde celú svoju pozornosť venuje lektor len Vám.

Mítingy sú moderované kvalifikovanými lektormi TeleDom, ktorí v spolupráci s Vami prispejú k zlepšeniu Vašich digitálnych schopností, ktoré budú nevyhnutné pre Vašu konkurenciu schopnosť na trhu práce.

Naše nové online služby TeleDom otvárame pre verejnosť od 15. apríla 2020.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na našich online mítingoch TeleDom.

MS PROJECT

Vzdelávacie centrum TeleDom pre Vás pripravilo ďalšie zaujímavé školenia zamerané na tému: „MS PROJECT.“

🔵 Potrebujte:

👉 zostaviť kvalitný projekt a publikovať ho pre ostatných členov projektového tímu ?…
👉 rýchle a účelne komunikovať s projektovým tímom ?
👉 promptne reagovať na zmeny projektu oproti pôvodnému plánu ?

🔵 Naučíme Vás:

👉 ako zvládnuť sledovanie a optimalizáciu skupiny projektov
👉 zvládnuť používanie informatického nástroja MS Project pri tvorbe a riadení projektov
👉 pracovať s rizikami, problémami a inými dokumentmi projektu
👉 ako bezchybne zabezpečiť projektovú dokumentáciu aj pre opakované projekty
👉 ako rýchle porozumieť modelovaniu portfólia projektov

♦️ Ako zabezpečiť ÚSPEŠNÉ PLNENIE PROJEKTOV ♦️ – Vám poradí a predá bohaté 17 r. skúsenosti z praxe náš lektor 👥 p. IVAN SÁMEL, ktorý dané školenia bude viesť.

👥 p. IVAN SÁMEL – odborník v danej oblasti, Vás zoznámi s metodikou a praktickými skúsenosťami s riadení portfólia projektov, ktoré v spojení s MS Project ♦️VEDÚ K ÚSPEŠNÉMU NAPLNENIU PROJEKTOVÝCH CIEĽOV. ♦️

📘O ďalších zaujímavých témach, ktoré budú priebežne priradené do ponuky – Vás budeme čo najskôr informovať.

📘 Prečítajte si našu zaujímavú ponuku – a zvážte účasť na našich školeniach.

Tešíme sa na Vašu účasť.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Zuzana Dubovecká

👥Vzdelávacie centrum TeleDom pre Vás začiatkom mesiaca Február/2020 na základe prejaveného záujmu zo strany klientov PRIPRAVUJE odborné školenia zamerané na tému: ♦️📘VEREJNÉ OBSTARÁVANIE📘♦️

Lektor:  Ing. Hilda Gajdošová
Rozsah školenia: 5 hodín
Cena školenia: 82,00 €
Termíny školenia budú vyhlásené nasledovné dni.

📘 MODUL 1: 📘 Dopady zmien zákona proti byrokracii, zákona o RPVS, zákona o elektronickej fakturácii na aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní vrátane veľkej novely s predpokladom účinnosti od 1.1.2020 – jasne, stručne, zrozumiteľne

📘 MODUL 2: 📘 S lupou na podmienky účasti – detailný výklad aplikácie podmienok účasti, ako zákonne a účelne určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, ako sa preukazujú, ako sa vyhodnocujú. Podmienky účasti v zákone proti byrokracii. Podmienky účasti sú spojené nádoby s opisom predmetu zákazky, s hodnotiacimi kritériami a so zmluvnými podmienkami. Podmienky účasti – ELEKTRONICKY !

📘 MODUL 3: 📘 Verejné obstarávanie pre začiatočníkov – zákazky, pravidlá, postupy. Elektronické verejné obstarávanie – postup a  technicko – právne súvislosti  pre začiatočníkov. Pracujeme s EVO, ver. 18.

📘 MODUL 4: 📘 Ako úspešne pripraviť ponuku a predložiť ju v elektronickom prostriedku? Revízne postupy od 1.1.2020 po novom a ako ich správne aplikovať.

Veríme, že Vás naše témy zaujali.
Tešíme sa na Vašu účasť !

                                                                
 

INCOTERMS 2020

ODBORNÝ SEMINÁR – ♦️ INCOTERMS 2020. ♦️

🔵 Na základe realizovaných rokovaní zahraničných expertov na pôde Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (ICC –
International Commercial Chamber Paris) ústredie SOPK Bratislava v priebehu 4.kvartála 2019 pripravilo a vydalo publikáciu novej edície ♦️ INCOTERMS 2020. ♦️

🔵 Z dostupných informácií vyplýva, že v porovnaní s ešte platnou edíciou INCOTERMS 2010 dochádza k určitým zmenám.

📘 V ŠPECIÁLNYCH SEMINÁROCH, ktoré sme pre Vás pripravili na základe záujmu odbornej podnikovej klientely, SME PRIPRAVENÍ VÁM TIETO ZMENY ODPREZENTOVAŤ.

👥  Zaujala Vás naša téma ?
👥 Pracujete v danej sfére a potrebujete načerpať nové informácie týkajúce sa danej problematiky ?

👥 Tak neváhajte a PRIHLÁSTE SA !
👥 Náš dlhoročný skúsený lektor: Ing. Ľubor Kostelný je pripravený Vám tieto odborné znalosti predniesť.

TEŠÍME SA NA VÁS !

INCOTERMS 2010 – 2020

VYHLÁSENÉ PLÁNOVANÉ ŠKOLENIE v TeleDom-e

Na základe realizovaných rokovaní zahraničných expertov na pôde Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži (ICC – International Commercial Chamber Paris) plánuje ústredie SOPK Bratislava v priebehu 4. kvartála 2019 pripraviť a vydať publikáciu novej edície  INCOTERMS  2020.

Z dostupných informácií vyplýva, že v porovnaní s ešte platnou edíciou   INCOTERMS  2010  dochádza k určitým zmenám. Tieto budú prezentované v rámci špeciálnych seminárov na základe záujmu odbornej podnikovej klientely.

O konkrétnych termínoch školenia, na ktoré sa budete môcť prihlásiť  Vás budeme opätovne informovať, akonáhle daná publikácia novej edície INCOTERMS  2020 bude v platnosti.

RIADENIE KAPACITY ĽUDÍ V TRANSAKČNÝCH PROCESOCH

Vzdelávacie centrum TeleDom pre Vás v spolupráci so spoločnosťou QPC Solutions s.r.o. pripravilo zaujímavé školenie zamerané na tému: „RIADENIE KAPACITY ĽUDÍ V TRANSAKČNÝCH PROCESOCH.“

Radi Vás a Vašich kolegov privítame na tomto jednodňovom otvorenom tréningu formou interaktívneho workshopu.

Získate informácie a nástroje na zvýšenie efektivity práce v admin. procesoch a službách, informácie ako riadiť a merať výkonnosť ľudí.

Spoločne vypracujeme model „Riadenie kapacity,“ ktorý poukáže ako sa s menším počtom ľudí vykoná viac práce.

Veríme, že Vás naša téma zaujala.
Budeme radi, ak aj Vy budete súčasťou našich školení.
Tešíme sa na Vašu účasť !

POWER USER „MS OFFICE 365

Vzdelávacie centrum TeleDom pre Vás v spolupráci so spoločnosťou QPC Solutions s.r.o. pripravilo zaujímavé školenie zamerané na tému: POWER USER „MS OFFICE 365.

CIEĽOM 4 dňového školenia je prostredníctvom rozvojového programu naučiť Vašich pracovníkov tvoriť jedinečné komplexné riešenia pre zlepšenia procesov bez doterajších obmedzení.

Veríme, že Vás naša téma zaujala.

Budeme radi, ak aj Vy budete súčasťou našich školení.
Tešíme sa na stretnutie s Vami !

Innovation and Intellectual Capital Management

Vážení  partneri Vzdelávacieho Centra TeleDom.

Vzdelávacie centrum TeleDom v spolupráci s belgickým partnerom AREOPA Vás pozýva na bezplatný informačný deň: „Innovation and Intellectual Capital Management,“
ktorý sa uskutoční 01.10.2019 o 14:00 hod. v priestoroch vzdelávacieho centra TeleDom na Timonovej ulici č. 27, v Košiciach v aule A. Einsteina č. 208.

Cieľom informačného dňa, ktorý bude viesť  konateľ spoločnosti  Novitech Partner s.r.o.  Ing. Attila Tóth, CSc. je prezentovať obsah intenzívneho týždňového kurzu, prípadne zistiť
Vaše návrhy a Váš záujem.

Začiatok kurzu je stanovený od 04.11.2019 do 7.11.2019 v rozsahu 24 hodín.

Podrobný program kurzu poskytneme na požiadanie.

Kontaktné osoby:

Zuzana Dubovecká – E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk
Štefánia Olahová -E-mail: olahova@teledom.sk

Registrácia:
Prihlášku prosím poslať najneskôr do 30.09.2019

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

 

 

BIZNIS KOUČING, MENTORING a ŠKOLENIE MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ INAK

Či už ste v riadiacej pozícii, alebo samostatne pracujúci – s čímkoľvek  prichádzate do styku pri Vašom podnikaní – určite sú tu konfrontované Vaše očakávania s dennou realitou, možnosťami, všetkým tým čo nejakým spôsobom ovplyvňuje stratégiu Vášho podnikania, jeho smerovania či napĺňanie vízie.

Voľky – nevoľky si formulujete otázky, ako dosiahnuť svoje ciele.  Ak si kladiete otázky – nepochybne hľadáte odpovede na ne. My sme pripravení Vám v tom hľadaní pomôcť. A je to jedno, či to súvisí s dosahovaním Vašich cieľov, zvládnutí stresu pri práci, formou komunikácie, motiváciou, či vystupovaním  – máme pre Vás skvelú ponuku, ktorá Vám tie odpovede poskytne, navedie, alebo ak chcete – možno aj naučí. V každom prípade Vás nasmerujeme na riešenia, ktoré Vám budú dávať zmysel.