TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

Hotel Teledom

Manažér hotela
Eva Butkovská 

Tel.: +421 55 3274 401
Email: butkovska@teledom.sk

Vzdelávacie centrum

 Manažér pre vzdelávanie 
 Zuzana Dubovecká 

Tel.: +421 55 327 44 28
E-mail: dubovecka.zuzana@teledom.sk

Manažér pre vzdelávanie 
 Ing. Ľudovít Korotnoky 

Tel.: +421 55 327 44 02
E-mail: korotnoky@teledom.sk

Manažér konferenčného centra Štefánia Olahová 

Tel.: +421 55 327 44 00
E-mail: olahova@teledom.sk

Reštaurácia Teledom

Manažér reštaurácie
Ladislav Pallér 

Tel.: +421 55 3274 450
Mobil: +421 908 374 828
Email: restauracia@teledom.sk
Email: ladislav.paller@gmail.com