TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

NAŠE PORTFÓLIO KURZOV

Rozvojové schopnosti

Ponúkame širokú škálu akreditovaných odborných kurzov a školení zameraných na rozvoj a zlepšenie manažérskych zručností, ktoré Vám zaručia nielen Váš pracovný a osobnostný rast, ale aj cestu k jednotlivým spôsobom ako úspešne realizovať svoje plány a ciele v oblasti podnikania.

Naši lektori Vám vďaka dlhoročnej praxe poskytnú rôzne osvedčené metódy a spôsoby zvládnutia procesov, ktoré Vám pomôžu v operatívnom riadení. Jednotlivé modelové situácie si budete môcť vyskúšať priamo aj na školení pod vedením odborných lektorov, ktoré budete môcť rýchlo a úspešne aplikovať v praxi.
Ponúkame skupinové školenia pre verejnosť, ale aj pre uzavreté skupiny v rámci jednotlivých spoločností aj priamo v sídlach firiem, kde rozsah a obsahovú náplň vieme prispôsobiť požiadavkám objednávateľa.

[arve url=“https://youtu.be/mtkF7Lg0eug“ autoplay=“true“ parameters=“loop=1&playlist=mtkF7Lg0eug“ maxwidth=“600″ align=“center“ /]

Profesijné kurzy

Ponúkame kompletnú škálu profesijného vzdelávania. Medzi najčastejšie žiadané profesijné vzdelávania patria najmä kurzy a školenia k odbornej príprave a odbornej spôsobilosti, ktoré Vám poskytnú dôležité informácie o meniacej sa legislatíve, ako aj s ich aplikáciou v praxi. Organizujeme jednodňové, resp. viacdňové školenia, na ktorých Vás naši lektori disponujúci s bohatými praktickými skúsenosťami v danej oblasti, nielen uvedú do problematiky, ale aj zodpovedajú Vaše otázky.

Organizujeme nielen skupinové školenia pre verejnosť, ale aj pre uzavreté skupinky v rámci jednotlivých spoločností (IN- HOUSE) aj priamo v sídlach firiem, kde obsahovú náplň vieme prispôsobiť požiadavkám objednávateľa. Vieme pre Vás pripraviť odborné školenia aj na ďalšie Vami zadefinované požiadavky resp. témy.

Jazykové kurzy

Potrebujete si zlepšiť svoje jazykové schopnosti ?

Pripravili sme pre Vás jazykové kurzy na Business angličtinu, ktoré môže byť aj ako príprava na medzinárodný certifikát BEC (Business English Certificate).

Cieľom týchto kurzov je naučiť Vás nielen jazykovým zručnostiam ako je hovoriť, čítať, písať a počúvať s porozumením, ale aj sociálnym zručnostiam, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou samotnej komunikácie, prezentovaní sa, alebo riešení rôznych situácií.

Po vzájomnej dohode vieme pre Vás pripraviť výuku aj na iných Vami požadovaných miestach a upraviť časový rozsah jednotlivých modulov. Jazykový kurz je možné absolvovať v skupinovej aj individuálnej forme.

Počítačové kurzy

Ak by ste si vo Vašej inštitúcii chceli zjednodušiť život a zefektívniť prácu, zvážte účasť Vašich zamestnancov na našich firemných kurzoch ušitých priamo na Vašu mieru.

Počítačové kurzy prebiehajú v priestoroch vzdelávacieho centra TeleDom, v príjemnom prostredív moderne zariadenej učebni s kvalitne vybaveným príslušenstvom prispôsobeným k výuke. Samotné kurzy organizujeme pod vedením vysoko kvalifikovaných lektorov, ktorí Vás naučia efektívne sa orientovať v prostredí počítača a poskytnú Vám svoje bohaté skúsenosti a potrebné vedomosti v IT oblasti, ktoré budete môcť rýchlo a bez problémov aplikovať v praxi. Naučíme Vás jednoduché metódy, poradíme Vám ako zvládať množstvo vstupných dát a interpretovať ich do čitateľných a prehľadných tabuliek a následne Vás naučíme ako ich aj kvalitne prezentovať.

Kurzy organizujeme pre rôzne kategórie skupín nielen pre začiatočníkov, ale i pre pokročilých užívateľov. Samotná výuka je prispôsobená časovo aj metodicky potrebám klienta či už sa jedná o individuálne, skupinové, alebo kurzy organizované pre firmy v sídle ich spoločnosti.

Zdôrazňujeme výhody individuálneho školenia, kde celú svoju pozornosť venuje lektor len Vám. Navrhnite termín a čas realizácie školenia, obsah a tempo výučby prispôsobíme Vaším potrebám.

Ponúkame aj zvýhodnené balíky PC kurzov v oblasti IT vzdelávania, ktoré je možné preplatiť cez REPAS.

Druhy skupín

Realizácia školení a počítačových kurzov:

 • Kurzy a školenia prebiehajú v priestoroch vzdelávacieho centra TeleDom, prispôsobené časovo aj metodicky problémom klienta.
 • Záujemci sú rozdelení do skupín na základe zaraďovacieho testu.
 • V prípade záujmu, je potrebné vyplniť záväznú prihlášku na vzdelávacie aktivity, ktoré ste si vybrali z našej širokej ponuky.

Verejné školenia – skupinová výučba (malé aj väčšie skupiny min. počet 5 osôb)

 • Ponuka atraktívnych počítačových školení a kurzov zameraných na manažérske vzdelávanie realizovaných formou verejných skupín.
 • Kvalitné a cenovo dostupné riešenie pre súkromné osoby a tiež firemných zákazníkov s menším počtom účastníkov.

Individuálne školenia

 • Využite výhody individuálneho školenia, kde celú svoju pozornosť venuje lektor len Vám.
 • Navrhnite termín a čas realizácie školenia, obsah a tempo výučby prispôsobíme Vaším potrebám.

Uzavreté firemné školenia

 • Firemné počítačové školenia a kurzy zamerané na manažérske vzdelávanie pre Vašich zamestnancov kdekoľvek na Slovensku.
 • Prirpravíme Vám kurz šitý na mieru, s obsahom, termínom a miestom realizácie podľa Vašich predstáv a potrieb jeho účastníkov.

Výhody:

 • Rozsiahly výber počítačových kurzov a školení.
 • Dlhodobé skúsenosti.
 • Dôraz na kvalitu.
 • Komplexnosť služieb.
 • Individuálny prístup k vyhoveniu požiadavkám zákazníka.
 • Výučba pod vedením skúsených lektorov, maximálne prispôsobená požiadavkám zákazníka.
 • Možnosť získania osvedčenia o absolvovaní vzdelávacej aktivity.
 • Príjemné prostredie a kvalitne vybavené počítačové miestnosti prispôsobené k výuke.
 • Prenájom audiotechniky a vysokorýchlostný internet v rámci školenia.
 • Kvalitne vypracované učebné materiály v písomnej, alebo v digitálnej forme.
 • Možnosť realizácie vzdelávacích aktivít aj v priestoroch Vašej spoločnosti.
 • Zabezpečenie občerstvenia a obedov počas školení.
 • Zabezpečenie ubytovania pre klientov zo vzdialených miest. 
 • K cenotvorbe pristupujeme flexibilne.
 • Pri dlhodobých kontraktoch a opakovanom využívaní služieb TeleDom-u získate vždy viac za menej.