TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

Služby

PRENÁJOM TECHNIKY POTREBNEJ PRI PREZENTÁCIACH

Ceny závisia od počtu hodín, dohoda s manažérom konferenčného centra.
· Dataprojektor
· Ozvučenie
· Web kamera
· JVC TV
· Prezentačné PC
· Laserové ukazovatko
· Iné služby na požiadanie
Vieme zabezpečiť tlmočnícku techniku (tlmočnícky infra prijímač, tlmočnícka kabínka a pod).

KONGRESOVÁ MIESTNOSŤ AULA A. EINSTEINA

Moderne zariadená a klimatizovaná, ozvučená aula s terasovito upraveným sedením. Výborne sa hodí na usporiadanie konferencií, seminárov a ostatných akcií, ktoré vyžadujú dobrú akustiku a viditeľnosť prednášajúceho.
Kapacita 85 - 100 osôb. Cena za prenájom po dohode s manažérom konferenčného centra.

ZELENÝ HOTELOVÝ SALÓNIK

Stoly v salóniku sú variabilné, sedenie sa dá usporiadať podľa požiadaviek zákazníka. Kapacita miestnosti je 12 – 16 osôb. Cena po dohode s manažérom konferenčného centra.

BIELY HOTELOVÝ SALÓNIK

Stôl v salóniku je oválny, jeho poloha sa nedá meniť ani ináč usporiadať sedenie.
Kapacita miestnosti je 11 – 13 osôb.
Cena po dohode s manažérom konferenčného centra.

POČÍTAČOVÁ UČEBŇA J. VON NEUMANNA

Učebňa je štandardne vybavená 13 účastníckymi PC + 1 Lektorským PC. Počítače sú pripojené v sieti. Kapacita 13 osôb.
V prípade potreby sa miestnosť dá využiť aj bez počítačov.

ŠPECIALIZOVANÁ MANAŽÉRSKA UČEBŇA P.F.DRUCKERA

Využívaná na pracovné semináre a školenia.Kapacita maximálne 25 osôb, optimálne 21 osôb. K dispozícií máme ďalšie 3 takého miestnosti s rovnakou rozlohou 58,10 m2, kapacitou a usporiadaním stolov.

Na margo objednávateľa sa do tejto miestnosti zmestí aj 30 osôb.

ŠPECIALIZOVANÁ MANAŽÉRSKA UČEBŇA J. MURGAŠA

Využívaná na pracovné semináre a školenia. Kapacita maximálne 25 osôb, optimálne 21 osôb. K dispozícií máme ďalšie 3 takého miestnosti s rovnakou rozlohou 58,10 m2, kapacitou a usporiadaním stolov.

Na margo objednávateľa sa do tejto miestnosti zmestí aj 30 osôb.

OSTATNÉ PRIESTORY

Je možné prenajať aj chodbu, halu a terasu ak si to vyžaduje akcia na obchodné účely. Cena po dohode s manažérom konferenčného centra.Vo foyeri priestorov je možné na požiadanie zabezpečiť občerstvenie pre účastníkov akcie. Pri viacnásobnom prenájme možnosť individuálnej dohody ceny prenájmu.
V prípade záujmu nás prosím kontaktujte prostredníctvom emailu: olahova@teledom.sk, alebo telefonicky : 055/32 74 400 - 401. Ďakujeme vopred za Váš prejavený záujem.