TeleDom Education Centre - Timonova 27, Košice (Slovak Republic)

SOCIAL:

Zákon o DPH – zmeny od 01.01.2019 a ich uplatňovanie v praxi

Pripravili sme pre Vás odborný seminár zameraný na tému: „ZMENY ZÁKONA O DPH OD 01.01.2019 A ICH UPLATŇOVANIE V PRAXI,“  ktorý sa uskutoční dňa  9. apríla 2019 o 9:00 hod. vo vzdelávacom centre TeleDom na Timonovej ul. č. 27 v Košiciach. 

Síce sme sa v roku 2019 posunuli dátumovo už trocha ďalej, ale predsa by sme si dovolili Vás upozorniť na skutočnosti, ktoré priniesla novelizácia zákona o Dani z pridanej hodnoty od 1.1.2019.

Nielen preto, že to organizujeme, ale hlavne preto, že došlo k viacerým významným zmenám, s ktorými ste sa nemuseli nevyhnutne stretnúť, ale o ktorých je dobre vedieť, lebo môžete byť konfrontovaný s novou situáciou pri niektorých zmenách, ktoré si zasluhujú pozornosť. 

ZÁKON PRINÁŠA VÝRAZNE ZMENY – platcov dane čaká v tomto roku viacero noviniek, napr. aj nový pojem „poukaz pri dodaní tovaru a služieb,“ ale aj ďalšie zmeny pri zábezpeke, bezodplatne dodanom tovare, finančnom prenájme, v zákonnej či oneskorenej registrácii a jej lehote. 

KOMPLEXNÝ PREHĽAD O AKTUÁLNOM ZNENÍ ZÁKONA O DPH, ale hlavne o ich uplatňovaní v praxi podrobne objasní odborníčka dlhoročne pracujúca v tejto oblasti – Ing. Anna Jurišová. Tých zmien je pochopiteľne viac, než tie, ktoré sme tu vymenovali, v každom prípade sú spomenuté v našej pozvánke, ktorá detailne približuje obsahovú náplň našej akcie usporiadanej v TeleDom-e už dňa 9. apríla 2019, takže neváhajte, príďte si prípadnú aplikáciu zákonných ustanovení prekonzultovať osobne, lebo znalosť zákona je jedna vec, druhá vec je jeho uplatňovanie v praxi …

Sme presvedčení, že nielen samotná prednáška, ale aj diskusia a priebežné konzultácie k téme sa Vám „vyplatia“ v reálnom živote pri Vašich podnikateľských aktivitách.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *